een kleine casus: de oproepkracht

Moet je een oproepkracht doorbetalen als je geen werk meer hebt?

De simpele vraag of je een oproepkracht – iemand die met een 0-urencontract in dienst is bij een organisatie – moet doorbetalen tijdens een lockdown is niet eenvoudig te beantwoorden. Ik kan moeilijke dingen goed uitleggen, in Jip en Janneke taal. En ik ben 20 jaar actief in het HR vak, dus ik heb er wel een beetje verstand van. Maar het vraagstuk of je een oproeper moet doorbetalen als je hem door de lockdown niet meer oproept, kan ik niet uitleggen, of beter gezegd is eigenlijk niet uit te leggen.

Hoe werkt het?

De eerste 4 dagen dat de medewerker is ingeroosterd, moet je doorbetalen. Dit zegt wet WAB.

En daarna?

Daarna geldt in principe: geen werk geen loon.

Hoe zo in principe?

Je mag als werkgever dan besluiten de salarisbetaling te stoppen.

Maar?

De flexwet zegt dat als een oproepkracht zijn uren claimt dat je dan wel moet betalen.

Wat betekent dit?

Dit betekent dat je de uren die de oproeper de laatste 3 maanden gemiddeld heeft gewerkt, moet doorbetalen.

Maar dus alleen als de oproeper er om vraagt?

Juist. Dan kun je dat niet weigeren.

Moeten we als werkgevers dan niet meteen al besluiten de oproeper gewoon door te betalen?

Dat is aan de werkgever

Ik vind dat we gewoon moeten doorbetalen, maar hier zijn niet alle collega-managers het vaak niet mee eens. Ik kan ze niet overtuigen. Een oproeper heeft dan dus na 4 dagen geen inkomen meer…

Kan die oproeper dan geen WW aanvragen?

Dat kan wel, maar dat krijgt hij niet, omdat hij eerst zijn inkomen moet claimen bij zijn werkgever.

En als je gaat reorganiseren, welke rechten heeft de oproeper dan? 

Als je als organisatie echt moet reorganiseren, wordt het nog ingewikkelder met die oproepers. Maar dat is een volgend hoofdstuk.