wetboek van Werk, belangrijkste aanpassingen

Symbol of law, Themis in modern hall. Justice and law in business. Legal system.

De initiatiefnemers van het wetboek van werk

Prof. Dr. A.R. Houweling, Mr. Dr. J.H. Bennaars, Prof. Dr. J.H. Even, Prof. Dr. G.J.J. Heerma van Voss, Mr. M.J.M.T. Keulaerds, Prof. Dr. S. Klosse, Mr. Dr. J. van der Hulst en Prof. Dr. T. Wilthagen

Over het wetboek van werk

De organisatie van werk verandert. Het samenspel van grote economische transities door globalisering, toepassing van nieuwe technologieën, demografische verschuivingen (ontgroening en vergrijzing en grotere diversiteit van de beroepsbevolking) en verduurzaming van productieprocessen en dienstverlening hebben grote invloed op onze economie en arbeidsmarkt. 

Al deze ontwikkelingen roepen de vraag op of het uitgangspunt van de huidige regelgeving van het arbeidsrecht en een groot deel van de sociale zekerheid – die is gebaseerd op de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tussen een werkgever en werknemer – nog volstaat. 

Deze vraag wordt door veel deskundigen ontkennend beantwoord. De vraag is dan vervolgens hoe een nieuw ‘Wetboek van Werk’ er uit zou moeten zien. De initiatiefnemers van het wetboek van werk willen bijdragen aan de gedachtenvorming over de nieuwe arbeidsmarkt, waarmee Nederland weer geruime tijd vooruit kan. De toekomst van een Wetboek van Werk is nu. 

Het beoogde resultaat van het Wetboek van Werk bevat een aanzienlijke verbreding van arbeidsrechtelijke bescherming en depolarisatie van de huidige arbeidsmarkt (naar elkaar toe brengen van de rechtspositie van insiders en outsiders), door meer gelijke rechtsbescherming en verlaging van werkverschaffersrisico’s. 

Belangrijkse aanpassingen

Verruiming van het werknemersbegrip naar werker

Leven lang ontwikkelen als kernwaarde

Zes weken inkomen tijdens ziekte door werkverschaffer

Inkomensbescherming na zes weken voor alle werkers

Een redelijke grond voor elke beëindiging en een repressieve toetsing van deze grond

Laagdrempelige arbeidsrechter

Verval transitievergoeding

Verhoogde WW

Versterking loopbaanbeleid

Pensioen inclusief zelfstandigenregeling

Gelijke fiscale behandeling van alle werkers