Authenticiteit: een sleutel tot werkbevlogenheid

Uit onderzoek blijkt dat nog geen 20 procent van de beroepsbevolking dagelijks bevlogen aan het werk gaat. Dit klinkt niet alleen weinig, dat is het ook. Tijd voor verandering, want bevlogen werknemers leveren cruciale positieve resultaten op. Dat is de stellige mening van A&O-psycholoog Eline van Haren, die aan de UvA afstudeerde op dit onderwerp. Voor #werk belicht ze de belangrijkste uitkomsten van haar master­onderzoek.

Eline: “In mijn afstudeeronderzoek heb ik ingezoomd op 2 aspecten van werkbevlogenheid: de rol van authentiek leiderschap en van psychologisch kapitaal. In de praktijk zouden deze factoren sterker op de kaart kunnen worden gezet om werkbevlogenheid te stimuleren en daarmee werkstress tegen te gaan.”

Maar hoe pak je dit als organisatie, HR-professional of leidinggevende aan? Eline heeft 3 tips:

1. Zorg voor authentiek leiderschap
Om authentiek leiderschap te bevorderen, zouden organisaties moeten investeren in leiderschapsontwikkelingstrajecten. Daarbij moet de nadruk liggen op de 4 verschillende dimensies van authentiek leiderschap (zelfkennis, moreel kompas, afgewogen beslissingen en transparante relaties).

2. Stimuleer het psychologisch kapitaal
Omdat psychologisch kapitaal geen vaststaand concept is, maar een te ontwikkelen houding, kunnen medewerkers trainingen volgen waarin de verschillende onderdelen van psychologisch kapitaal worden geoefend. Training in bijvoorbeeld veerkracht, optimisme, hoop en vertrouwen in eigen kunnen. Naast trainingen kan ook worden gedacht aan het stimuleren van positief denken in de organisatie. Positiviteit en authenticiteit, vanuit de visie en het leiderschap in de organisatie, dragen namelijk bij aan de groei van het psychologisch kapitaal van medewerkers.

3. Vergroot energiebronnen op de werkvloer
Behalve het vergroten van persoonlijke energiebronnen als psychologisch kapitaal, kunnen ook werkgerelateerde energiebronnen worden gestimuleerd. Hieronder vallen bijvoorbeeld autonomie, feedback, sociale steun en coaching. Zo kan worden gekeken naar manieren om medewerkers meer zelfstandig en naar eigen inzicht hun werk te laten indelen, om de behoefte aan autonomie te vervullen. Denk ook aan het invoeren van feed-forward gesprekken waarin medewerkers samen met hun leidinggevende succesvolle werkzaamheden analyseren om vervolgens op basis daarvan doelstellingen voor de komende periode te formuleren.

 

In het HR-vakblad Personeelbeleid verscheen eerder een artikel over dit onderzoek. Lees het hele artikel hier.