Blog: De onschatbare waarde van vertrouwen

Nederlandse bestuurders verschuiven steeds vaker van command & controlnaar trust & confidence. En dat is niet voor niets. In organisaties waar vertrouwen heerst, zijn medewerkers innovatiever, loyaler en gemotiveerder. Maar nu veel mensen door de coronacrisis thuis werken, steekt wantrouwen steeds vaker de kop op. Daarmee liggen een stijging van het stressniveau en daling van de motivatie op de loer.

 

Leidinggevenden moeten – net als iedereen – wennen aan de nieuwe situatie. Hoe geef je leiding aan mensen die je alleen via het computerscherm ziet? Hoe weet je of jouw medewerkers thuis de kantjes er niet van af lopen? Hoe hou je zicht op de samenwerking binnen het team? En hoe zorg je ervoor dat de saamhorigheid blijft bestaan?

 

Om te beginnen hoef je er als manager niet bang voor te zijn dat jouw thuiswerkende mensen de kantjes er vanaf lopen. Onderzoek laat zien dat mensen thuis juist bovenmatig presteren. Medewerkers zijn – juist nu – loyaal. Ze zitten urenlang achter hun scherm, nemen te weinig pauze en buffelen door tot het uiterste. En dat is eigenlijk helemaal geen goede zaak. Wie op deze manier werkt, de hele dag zit en te weinig pauzes neemt, maakt namelijk een bovenmatige hoeveelheid cortisol aan en daarmee neemt het stressniveau in het lichaam toe. Dat verlaagt weer de creativiteit, het oplossingsvermogen en de productiviteit. Een neerwaartse spiraal voor zowel medewerker als organisatie.

 

Zuurstof

Wil je stress voorkomen, geef als manager je team dan meer vertrouwen en leer je medewerkers om te stoppen. Geef het goede voorbeeld. En vertel ze dat ze voldoende rust moeten nemen, tussen de middag even buiten zuurstof moeten happen, een wasje erin doen, een bos bloemen kopen of hun moeder bellen. Want als je even iets anders doet, kun je daarna weer veel geconcentreerder aan de slag. Bovendien, er is nu geen collega in de buurt waarmee je normaal even een praatje maakt, of van wie je een schouderklopje krijgt bij het koffieapparaat.

 

Heb je als leidinggevende toch het gevoel dat je door de nieuwe manier van werken de grip op je medewerkers kwijt raakt, wees dan inventief! Ik sprak deze week een ondernemer die het idee had dat het ‘familiegevoel’ dat normaal bij hem op de werkvloer heerst, aan het verdwijnen is. Hij heeft zijn medewerkers stuk voor stuk gebeld en ze uitgenodigd voor een wandeling. Gewoon een uurtje samen in de natuur, op veilige afstand, bijpraten over het werk en hoe het thuis gaat, deed wonderen. Zijn medewerkers wandelen nu ook af en toe samen omdat ze zo veel beter kunnen overleggen dan via Teams. En de ondernemer heeft het vertrouwen in de saamhorigheid binnen zijn team weer helemaal terug!

 

Contact
Dus ja, het is lastig om in deze situatie te werken aan vertrouwen. Want normaal bouw je vertrouwen op in een gesprek, door het uitwisselen van een blik of door als team samen te werken. En dat is nu allemaal even niet aan de orde. Maar bedenk dat het vertrouwen dat er was, niet zomaar verdampt. Geef wat vaker een compliment. Laat merken dat je de inzet en betrokkenheid van je medewerkers waardeert. Houdt contact en blijf benieuwd hoe het echt met de ander is. Vertel ook over jezelf, laat jezelf zien en zeg ook wat voor jou wel eens lastig is in deze Covid periode. Openheid is de basis voor vertrouwen.

 

Maaike Klinkhamer
Organisatiepsycholoog, coach en oprichter van Kerewin Consult

 

Dit blog is ook verschenen op www.kerewin.eu