Marc van der Linden (Stedin) #leiderschap

“Een leider moet dienstbaar zijn aan het bedrijf, de strategie en de klanten” 

Netwerkbeheerder Stedin opereert in een roerige markt. Transities zijn aan de orde van de dag, de druk om duurzamer te presteren is groot en de energiebranche ligt bij zowel politici als de consument onder een vergrootglas. Om daar soepel mee om te kunnen gaan, is bij Stedin een nieuw leiderschapsprofiel ontwikkeld en staat cultuur hoog op de agenda. Met die verandering ontstond de behoefte om de kwaliteiten en het ontwikkelpotentieel van de strategische top in kaart te brengen. Die opdracht is uitgevoerd door Kerewin Consult.

Door middel van ontwikkelassessments zijn de persoonskenmerken van de managers geïnventariseerd en heeft Kerewin gekeken in hoeverre deze aansluiten bij het nieuwe leiderschapsprofiel. Daarmee heeft de organisatie nu zicht op haar vlootschouw, ontwikkelbehoeften en kan succession planning verder worden vormgegeven. Kerewin ontwikkelde voor Stedin een maatwerkprogramma waarin de leidinggevenden reflecteren op zichzelf onder begeleiding van een ervaren psycholoog. Met aandacht voor de persoonlijkheid, loopbaan, keuzes en dilemma’s die managers en bestuurders in hun werk of privéleven tegen komen.

De leden van de raad van bestuur hebben daarin het ‘goede voorbeeld’ gegeven en hebben zelf als eersten het ontwikkelassessment gedaan. CEO Marc van der Linden vertelt over hoe hij dat heeft ervaren en wat het leiderschapstraject Stedin oplevert. 

Wat was voor Stedin de aanleiding om een leiderschapstraject in te gaan?
“Stedin heeft een relatief jonge raad van bestuur en wij wilden objectief vaststellen waar we nu staan. Zowel individueel als collectief. Daarnaast willen we de discussie over het management en over onszelf beter kunnen voeren. Natuurlijk hebben we daar best een beeld van, maar er ontbrak een kader. Wij geloven in de kracht van mensen en de kracht van ontwikkeling van mensen. Dan is het belangrijk om een gedegen kader te hebben waarbinnen je met elkaar over dit onderwerp kunt praten.”

Hoe heb jij het assessment ervaren?
“Bij het woord assessment heeft niet iedereen direct een positieve associatie. Dat snap ik. Maar ik heb de benadering van Kerewin als heel prettig ervaren. De nadruk heeft in het hele traject gelegen op ontwikkeling. Het was nadrukkelijk geen thermometer die aangeeft wat er goed of fout is. Want er is geen goed of fout. In het hele traject heeft de mens centraal gestaan. Pas daarna was er aandacht voor de medewerker. Eigenlijk ga je een stuk terug en kijk je naar: wie ben ik? Zonder te verzanden in een psychologische analyse waarin het deel van de medewerker niet aan bod komt. Die 0-meting geeft dus aan: wie is Marc, wat is zijn potentieel, waar kan hij zich nog ontwikkelen en waar zit zijn rekbaarheid. Pas in tweede instantie hebben we gekeken naar wat doet die persoon in de organisatie en zit hij of zij daarmee dan wel op de juiste plek? Het belangrijkste voor mij was om zicht te krijgen op waar je goed in bent, om dat vervolgens veel meer te kunnen uitbuiten. Dat inzicht is zeer waardevol. Als CEO mag je geen blinde vlekken hebben want dan gaat het mis…” 

“Het teamprofiel is van grote waarde voor onze samenwerking” 


Wat heeft het jullie als raad van bestuur opgeleverd?

“De assessments hebben geleid tot ontwikkelrapporten en die hebben we binnen de raad van bestuur met elkaar gedeeld en besproken. Maaike Klinkhamer heeft ons daarbij begeleid. En zo hebben we niet alleen persoonlijke profielen, maar ook een teamprofiel. Dat is van grote waarde voor de samenwerking. Door onze profielen en persoonlijkheden hebben wij soms een beetje hulp nodig om elkaar beter te begrijpen. Dit traject is daarin een heel mooie begin. Ik heb echt het gevoel dat onze samenwerking is verbeterd, maar ik zie het ook als de start van een reis. Je moet het bewustzijn en en de wil hebben om die reis gezamenlijk aan te gaan. Alleen dan kom je verder.” 

Wat is het einddoel van de reis?
“Bij de start van Stedin in 2017, zijn we met twee van de leden van de huidige raad van bestuur begonnen. Begin 2018 kwam er een lid bij en sinds het begin van dit jaar hebben we een nieuwe CFO. Het team is daarmee telkens in beweging en ik vind het belangrijk om te investeren in die ontwikkeling. Ik wil écht als een team te functioneren. Dat begint bij het individu, pas daarna ga je naar het collectief. Daarom hebben we dit traject ook gedaan. Het doel is dus om als een goed geolied team te kunnen samenwerken.”

Stedin opereert in een roerige markt. Wat betekent dat voor jullie leiderschap?
“Vanaf de buitenkant lijkt Stedin een redelijk eenvoudig bedrijf, maar wij houden ons bezig met complexe materie. Zowel in het heden als waar het in de toekomst naar toe moet. Dat wordt nog wel eens onderschat. Wij scoren op dit moment een 7, maar dat moet naar een 9. Je moet het leuk vinden om daaraan te werken en daarbij moet je kunnen omgaan met veranderingen.”

“Ik hoef als leider niet continu zichtbaar te zijn” 


Wat maakt het zo complex?
“We zijn een gereguleerd bedrijf, klanten kunnen niet weg en omzet komt vanzelf binnen. Hoe moeilijk kan het zijn, zou je denken. Maar onze organisatie kent zoveel dimensies. En dat maakt het voor mij zo leuk. We hebben de korte en de lange termijn, we hebben techniek en we hebben visie, we zijn met 2,2 miljoen klanten heel groot en daarbij ligt alles onder een vergrootglas. We kunnen ons geen fouten veroorloven want dan hebben de mensen geen gas en elektriciteit. En tenslotte hebben we geen aandeelhouders, maar zijn van iedereen die belasting betaalt. Dat maakt dat je je er continu bewust van moet zijn dat je er bent voor je klanten en de maatschappij. En dat doen we met mensen, Stedin is een echt mensenbedrijf en dat willen we ook blijven. De blik is dus zowel naar binnen als naar buiten gericht.” 

Wat voor leider ben jij zelf?
“Ik vind het belangrijk om als leider te weten wat je plek is. Een leider moet dienstbaar zijn aan het bedrijf, aan de strategie en aan de klanten. Ik hoef niet continu zichtbaar te zijn. Maar op belangrijke momenten moet je er zijn. Het draait niet om die leider. Daar geloof ik in.”

 

CV Marc van der Linden

Drs. Marc van der Linden is CEO van Stedin Holding. Hij werd op 1 februari 2017 benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur. Daarvoor was hij, sinds december 2012, lid van de raad van bestuur van Eneco Holding. Hij begon daar in 1997 en bekleedde er diverse functies, waaronder die van directeur van Eneco Energy Projects, directeur Eneco Installatiebedrijven en directeur Eneco Wind. Voor die tijd werkte Marc bij Van Gansewinkel Groep. Hij studeerde Economie aan de Universiteit van Tilburg.

Tekst: Simone Lensink

Dit artikel verscheen eerder in Kerewin Magazine, een uitgave van Kerewin Consult.